ساخت انواع پهپاد

ساخت انواع پهپاد

سفارش ساخت انواع پهپاد با تجهیزات کامل پذیرفته می شود.

موسسه ی سدید با داشتن کادری مجرب و کارگاهی مجهز توانایی ساخت انواع پهپاد را دارا می باشد.

(بیشتر…)

کلاس های ساخت و پرواز انواع هواپیمای مدل

کلاس های ساخت و پرواز انواع هواپیمای مدل

موسسه ی سدید برگزار میکند

هوافضا
در این جا ما انواع خدمات فنی مهندسی در زمینه ی هوافضا را ارائه میدهیم.  

زمینه های کاری

دریا

دریا

تیم مهندسی دریا در موسسه ی سدید توانایی انجام انواع پروژه های صنعتی و ساخت و طراحی را دارند.
هوافضا

هوافضا

در این جا ما انواع خدمات فنی مهندسی در زمینه ی هوافضا را ارائه میدهیم.  

نمونه کار

ساخت انواع پهپاد

ساخت انواع پهپاد

سفارش ساخت انواع پهپاد با تجهیزات کامل پذیرفته می شود. موسسه ی سدید با داشتن کادری مجرب و کارگاهی مجهز توانایی ساخت انواع پهپاد را دارا می باشد. (بیشتر&hel..

کلاس های ساخت و پرواز انواع هواپیمای مدل

کلاس های ساخت و پرواز انواع هواپیمای مدل

موسسه ی سدید برگزار میکند

فعالیت ها

فعالیت های در دست انجام
ساخت انواع پهپاد
ساخت انواع پهپاد
سفارش ساخت انواع پهپاد با تجهیزات کامل پذیرفته می شود. موسسه ی سدید با داشتن کادری مجرب و کارگاهی مجهز توانایی ساخت انواع پهپاد را دارا می باشد. (بیشتر…)

سوالات متداول

سفارش ساخت انواع پهپاد با تجهیزات کامل پذیرفته می شود. موسسه ی سدید با داشتن کادری مجرب و کارگاهی مجهز توانایی ساخت انواع پهپاد را دارا می باشد. (بیشتر…)
ساخت انواع پهپاد
ساخت انواع پهپاد
موسسه ی سدید برگزار میکند
کلاس های ساخت و پرواز انواع هواپیمای مدل
کلاس های ساخت و پرواز انواع هواپیمای مدل

اطلاعات تماس

031-45227149
hi@hamyarwp.com
بالا